ტრავერტინი – ყინვაგამძლეა და ამ თვისებების გამო კარგად შეესაბამება ცივ კლიმატურ გარემოსაც. გამოიყენება როგორც ინტერიერში, ასევე ექსტერიერში. მაღალი ფორიანობის გამო ტრავერტინი ადვილად იღებს ჭუჭყს და ლაქებს, ამიტომ როდესაც მას იყენებენ იატაკებზე, აბაზანებში და სხვაგან, სასურველია მისი ფორები შეივსოს ფისით. ტრავერტინის ლოდები შესაძლოა გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა კონსტრუქციული ნაგებობისთვისაც. ჩვეულებრივ ტრავერტინს ჭრიან ჰორიზონტალურად ან ვერტიკალურად და შესაბამისად შეიძლება იყოს ზოლიანი ან ზოლების გარეშე.

Showing all 5 results