ონიქსი – მიეკუთვნება ნახევრადძვირფასი ქვების ჯგუფს. ბუნებაში შედარებით იშვიათად მოიპოვება. ესთეტიკური მახასიათებლების მიხედვით გააჩნია გამჭირვალობა და ამ თვისებების გამო იგი ფართოთ გამოიყენება განსაკუთრებული სინათლის ეფექტის შესაქმნელად. ონიქსი ძირითადად გამოიყენება ინტერიერში და სხვადასხვა ნაკეთობის ორნამენტებისთვის, მცირე მოსაპირკეთებელი სამუშაოებისთვის.

Showing all 10 results