მარმარილო – ესთეტიკურ დეკორატიული თვისებების გამო გამოიყენება როგორც კონსტრუქციული და მოსაპირკეთებელი მასალა, ასევე მოზაიკური კომპოზიციებისათვის ქანდაკებაში. მარმარილო ხასითდება დაწინწკლული, ლაქიანი ან ზოლიანი, ძარღვიანი სტრუქტურით. მარმარილო ძირითადად გამოიყენება ინტერიერში. ქიმიურ მინეროლოგიურ შემადგენლობიდან გამომდინარე, მარმარილოს სახეობათა უმეტესობა მგრძნობიარეა გარემო პირობებისადმი და მისი გამოყენება ექსტერიერში შეზღუდულია და მოითხოვს ბრთხილ სელექციას ფერებისა და სტრუქტურულ თავისებურებათა გათვალისწინებით.

Showing 1–10 of 27 results